Visitation

Alle visitationer sker i en tæt og forpligtende dialog med den anbringende kommune. En anbringelse vil altid bero på en faglig vurdering ud fra de sagsakter, der ligger på den konkrete unge. Ved ønske om visitation og andre spørgsmål i forhold til den akutelle pladssituation bedes henvendelse rettet til:

Miacecilia Munch Ingemann
Mail: mi@orpigaq.gl
Tlf. +299 54 75 04