Målgruppe

Aldersmæssigt er opholdsstedets målgruppe børn og unge i alderen 10–18 år ved visiteringen.
Generelt omfatter målgruppen unge, hos hvem der eksisterer et udviklingspotentiale, og som kan profitere af et længerevarende ophold med massiv voksenstøtte, hjælp og struktur.

Målgruppen er karakteriseret ved, at de unge er svært utilpassede, udadreagerende og meget dårligt fungerende. Fonden Orpigaq modtager unge, der i deres behandlingsbehov ligger i grænseområdet imellem pædagogik og psykiatri.

 

Målgruppen er kendetegnet ved

  • Massiv omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker
  • Svag/manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer
  • Asocial/destruktiv adfærd
  • Kriminalitets- og misbrugsproblematikker
  • Utilpassede, som har behov for særligt tilbud i forhold til støtte og indsats
  • At være normløse og grænsesøgende
  • At have brug for adfærdsregulerende støtte og indsats
  • At være børn/unge med svære udtalte følelsesmæssige skader, der medfører, at den unge ikke kan indleve sig i andres følelser, grænser og normer