Supervision

Orpigaq benytter supervision som et dialogbaseret redskab til faglig udvikling af de pædagogiske medarbejdere. Alle medarbejdere modtager løbende sagssupervision i grupper.

Sagssupervision i gruppe

Sagssupervision i gruppe omhandler arbejdet med den unge, tilrettelæggelse af den daglige struktur, behov for støtte til den unge, særlige forhold etc. Under sagssupervisionen er der fokus på forståelse af den unges konkrete problematik og de pædagogiske redskaber, der kan anvendes.
Sagssupervisionen foregår løbende som en sikring af behandlingsplanerne – eller som enkeltstående supervisioner i særligt vanskelige sager.  Supervisionen afholdes på de enkelte afdelinger – eller for en udvalgt gruppe medarbejdere på tværs af afdelinger, der arbejder med samme problemfelt.