Tilbud

Utilpassede børn – vi tager hånd om dem

Arbejder du med et utilpasset barn, som ikke trives, og som har store udfordringer på socialt, fysisk og psykisk niveau? Så kan vi hjælpe dig. På Orpigaq tilbyder vi utilpassede børn en hverdag i trygge omgivelser, hvor man kan føle sig hjemme.

​Vi arbejder professionelt, omsorgsfuldt og nærværende med utilpassede børn og unge i alderen 10-23 år. Vi arbejder med individuelle tilbud, med fokus på en god og stabil hverdag, stilladsering og udvikling af mestringsstrategier, med fokus på fremtidig uddannelse og arbejdsmarked, så vores unge kan få fornyet tro på sig selv og deres mulighed for at magte hverdagen og se lyst på fremtiden. ​

Vi tilbyder:

  • Uforpligtende drøftelse forud for egentlig visitationsproces. Du er altid velkommen til en uformel og uforpligtende telefonisk drøftelse, evt. sparring omkring din unge – også selvom denne ikke resulterer i en anbringelse på Orpigaq. Vi har både socialfagligt og pædagogisk stor erfaring i unge med omfattende vanskeligheder
  • Grundig visitationsproces med vægt på klar og tydelig kommunikation og aftaler
  • Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelsen
  • Vi lægger vægt på løbende dokumentation – herunder ICS-statusrapporter
  • Individuelle løsninger i forhold til den enkelte unges behov.

Vi hjælper utilpassede børn videre

Vi har stor erfaring med utilpassede børn, og hvordan deres forskellige problemer skal håndteres. Vi har fokus på den enkeltes behov, vi har en lyttende og anerkendende tilgang til vores unge, og vi er ikke bange for at arbejde med udviklingskrav og krav til rammer for en god hverdag.