De pædagogiske rammer

  • Vi vil altid tilstræbe det mest optimale individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud til vores unge
  • Vi tror på, at en bæredygtig relation er med til at skabe udvikling hos vores unge
  • Vi arbejder med en bevægelse fra ydre mod indre styring – med fokus på udvikling af vores unges selvværd/indre kerne og jegstyrke
  • Vi arbejder med tydelig struktur og en forudsigelig hverdag – hvori vi styrer, guider og vejleder vores unge ud fra den enkeltes behov
  • Vi smider ikke vores unge ud
  • Vi lægger vægt på, at vores unge mødes af omsorgsgivende, troværdige, robuste, motiverende og professionelle voksne
  • Vi arbejder med tryghedsskabende rammer som varme, nærvær, omsorg, humor og engagement
  • Vi er konstruktivt kritiske, reflekterende og udviklende i vores pædagogisk tilgang til vores unge og hinanden
  • Vi søger udviklingen og udfordrer os selv – både i afdelingerne og som organisation.