Orpigaqs vision

Orpigaq skal være et opholdssted i Grønland, der udvikler det fulde potentiale hos de unge, der er anbragt der og bidrage til, at de unge får den bedst mulige fremtid. Orpigaq skal være en rollemodel for godt og effektfuldt socialpædagogisk behandlingsarbejde, der forebygger og reducerer social udsathed for særligt udsatte grønlandske børn og unge i Grønland.