Bestyrelsen

Medlemmerne i Orpigaqs bestyrelse er udpeget på baggrund af kompetencer indenfor det økonomiske, juridiske, socialpædagogiske og uddannelsesmæssige område. Bestyrelsen er sammensat af personer fra både Danmark og Grønland. Siddende i bestyrelsen er:

Jens Dynesen, formand

Kim Jensen

Geert Jørgensen

John Cubbin

Nuka Kleemann (Grønland)

Sivso Dorph (Grønland)

Trine Hounsgaard Pfeiffer, Tilforordnet