Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af personer fra Fonden Kanonens bestyrelse og lokalt fra Grønland. Siddende i bestyrelsen er:

Jens Dynesen, formand

Kim Jensen

Geert Jørgensen

Joh  Cubbin

Nuka Kleemann (Grønland)

Trine Hounsgaard Pfeiffer, Tilforordnet