Tilsyn

Orpigaq er underlagt tilsynsmyndigheden: Departementet for familie, ligestilling og Socialt anliggender.